Các biểu tượng

Hình ảnh Tiêu đề Ký tự
Vâng Vâng :) :-) (:
Vậy nhé! Vậy nhé! ;) ;-) o_" "_o
Vậy sao... Vậy sao... :vs:
Sợ thật Sợ thật :| :-| :st:
Quá buồn... Quá buồn... :( :-( :qb:
Được đấy! Được đấy! :dd:
Quá tệ! Quá tệ! :qt:
Nói rồi mà... Nói rồi mà... :nr:
Gì đấy? Gì đấy? O_o o_O O.o o.O
Biết gì đâu... Biết gì đâu... <o0 :bgd:
Hu hu hu... Hu hu hu... :'( :"( :((
Ngủ thôi Ngủ thôi zzz :nt:
Ngại quá... Ngại quá... ^^ ^-^ ^_^
Xong rồi... Xong rồi... :p :P :-p :-P
He he he... He he he... :D :-D =D
Vui lắm Vui lắm :)) :-)) :vl:
Ha ha ha... Ha ha ha... =)) :hh:
Tội nghiệp! Tội nghiệp! :tng:
Xem đã... Xem đã... :xd:
Nghi lắm... Nghi lắm... :nl:
Xem lại đi Xem lại đi o_o o.o 8-> 8-|
Làm sao đây? Làm sao đây? :S :sd:
Chuẩn đấy! Chuẩn đấy! 8-) B| B-| :cd:
Oác oác! Oác oác! :O :-O :Oac:
Đáng yêu! Đáng yêu! :dy: <3
Ghét quá! Ghét quá! >: >:3 :gq:
Không đâu Không đâu :kd:
Bái phục! Bái phục! :bp:
Lỡ rồi... Lỡ rồi... :lr:
Không nói Không nói :X :kn:
Kỳ lạ! Kỳ lạ! o0o :kl:
Quá đáng! Quá đáng! >:( >:0 :qd:
Đấm giờ! Đấm giờ! :dg:
Biến đây! Biến đây! :! :bd:
Cafe nhé! Cafe nhé! :Y: :cf: :cafe:
Tặng này! Tặng này! <@ :tn: