Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bán Đúng Giá VN

QUY ĐỊNH CHUNG:

Thông qua việc Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ Bạn, những thông tin được liệt kê ở Mục 2 dưới đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho Bạn Dịch vụ ngày càng chất lượng hơn, bằng cách đưa ra cho Bạn các dịch vụ tốt nhất tới mục đích và nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Bạn. Bán Đúng Giá VN hiểu rằng Bạn quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng như thế nào và chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Bạn cũng như chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn một cách cẩn thận và hợp lý. Bảo mật rất quan trọng đối với Bán Đúng Giá VN và Bán Đúng Giá VN có chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật cho Người sử dụng của Bán Đúng Giá VN. Bán Đúng Giá VN sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Bạn một cách tốt nhất.

THU THẬP THÔNG TIN:

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Bán Đúng Giá VN, Bán Đúng Giá VN có thể thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau để Bán Đúng Giá VN hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngày càng chất lượng hơn cho Bạn và tất cả các Người sử dụng của Bán Đúng Giá VN. Website bandunggia.vn thu thập thông tin liên lạc trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm các mẫu câu hỏi, mẫu đăng ký trên website, các công nghệ như cookies, …

Chúng tôi nhận và lưu trữ tự động một số loại thông tin bất kỳ khi nào Bạn truy cập vào, liên kết với website bandunggia.vn, hoặc khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tới địa chỉ IP, dạng trình duyệt, quốc gia, hồ sơ cá nhân trên internet, địa chỉ liên hệ, .... Giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng "cookies" (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của Bạn truy cập vào bandunggia.vn, hoặc khi Bạn xem các tin tức, thông tin và các nội dung khác do Bán Đúng Giá VN cung cấp hoặc của Bán Đúng Giá VN được kết nối ở các trang web khác. Ngay lần đầu tiên Bạn ghé thăm bandunggia.vn, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, tuy nhiên, việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:

Thông tin mà chúng tôi thu thập như đã nêu ở trên từ Bạn chỉ được sử dụng cho mục đích vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ của chúng tôi phù hợp hơn với nhu cầu của Bạn cũng như của từng Người Sử dụng, và để duy trì và nâng cao chất lượng và tính bảo mật của Dịch vụ, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của Bán Đúng Giá VN và của Người Sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ Bạn cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Bạn, thay đổi và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi không cố gắng thông kê dữ liệu sử dụng website để quyết định việc nhận dạng bất kỳ người sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào bandunggia.vn nào.

Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng như vậy sẽ giúp chúng tôi cải thiện website và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và thú vị và các nội dung liên quan.

TIẾT LỘ THÔNG TIN:

Bán Đúng Giá VN sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn. Bán Đúng Giá VN sẽ không cung cấp hoặc tiếp lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của Bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của Bạn.

Tuy nhiên Bán Đúng Giá VN được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp Bán Đúng Giá VN tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bán Đúng Giá VN hoặc người khác.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

Bán Đúng Giá VN giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website bandunggia.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website bandunggia.vn sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

 

Ban Quản Trị Diễn Đàn Bán Đúng Giá VN.